PHẠM VI CẤM TRÊN KHÔNG CỦA CÔNG TRÌNH QUÂN SỰ KHÔNG QUÁ 5.000 MÉT

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 231

Ngày đăng: 16/11/2023

PHẠM VI CẤM TRÊN KHÔNG CỦA CÔNG TRÌNH QUÂN SỰ KHÔNG QUÁ 5.000 MÉT

Phạm vi khu vực cấm trên không của Công trình quốc phòng và khu quân sự có chiều cao không quá 5.000 mét. Đây là nội dung đã được Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo, giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay về dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?