ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 509

Ngày đăng: 15/11/2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Cũng trong sáng nay, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?