ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 460

Ngày đăng: 16/11/2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)

Tiếp tục Chương trình phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 6, chiều nay, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?