MINH BẠCH ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỂ BẢO VỆ CÁN BỘ

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 3,847

Ngày đăng: 16/11/2023

MINH BẠCH ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỂ BẢO VỆ CÁN BỘ

Không quy định tại Luật về nội dung phương pháp định giá đất và trường hợp, điều kiện áp dụng từng phương pháp thì bên dưới lại sợ sai, không dám làm - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này tại phiên họp của UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?