Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6

MINH BẠCH ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỂ BẢO VỆ CÁN BỘ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Không quy định tại Luật về nội dung phương pháp định giá đất và trường hợp, điều kiện áp dụng từng phương pháp thì bên dưới lại sợ sai, không dám làm - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này tại phiên họp của UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

KHÔNG HỢP THỨC HÓA SAI PHẠM CHUNG CƯ MINI TRONG LUẬT NHÀ Ở
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Không hợp thức hóa sai phạm của chung cư mini trong Dự án Luật Nhà ở sửa đổi. Đây là nội dung đáng chú ý được tiếp thu, chỉnh lý trong phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ....

CHƯA THỐNG NHẤT VỀ QUY ĐỊNH THANH TOÁN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Tại phiên họp thường vụ Quốc hội chiều nay, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, đa số các ý kiến khác nhau đã được thông nhất. Chỉ còn 1 nội dung được Thường trực Uỷ ban Kinh tế đề xuất giữ 2 phương án xin ý kiến đại biểu quốc hội....

KHÔNG QUY ĐỊNH CÁC YÊU CẦU RIÊNG CHO CHUNG CƯ MINI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Tiếp tục phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 6, chiều nay, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)....

CÂN NHẮC ĐIỀU CẤM TRONG DỰ ÁN LUẬT NHÀ Ở SỬA ĐỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Thảo luận về dự án Luật nhà ở sửa đổi, các ý kiến thành viên ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với Dự thảo đã được tiếp thu chỉnh lý, tuy nhiên cũng đề nghị cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến các điều cấm, chế độ chính sách về nhà ở công vụ cho cán bộ.

DỰ LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự vào sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao dự thảo Luật có chất lượng tốt, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này....

ĐẤT SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP: MỞ PHẢI CÓ KIỂM SOÁT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Lý do chính của việc chưa đủ cơ sở để thông qua Dự án Luật đất đai (sửa đổi) là còn quá nhiều nội dung còn trình 2 phương án. Do đó, trong buổi làm việc sáng nay, Thường vụ tập trung cho ý kiến vào các nội dung này nhằm tạo sự đồng thuận về một phương án có tính thuyết phục cao nhất....

XEM XÉT CHƯA THÔNG QUA DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) TẠI KỲ HỌP THỨ 6
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chương trình phiên họp giữa 2 kỳ họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

PHẠM VI CẤM TRÊN KHÔNG CỦA CÔNG TRÌNH QUÂN SỰ KHÔNG QUÁ 5.000 MÉT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Phạm vi khu vực cấm trên không của Công trình quốc phòng và khu quân sự có chiều cao không quá 5.000 mét....

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Tiếp tục Chương trình phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 6, chiều nay, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

SẼ XIN Ý KIẾN QUỐC HỘI CHƯA THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) TẠI KỲ HỌP THỨ 6
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chương trình phiên họp giữa 2 kỳ họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)....

KHÔNG GIỚI HẠN VỀ CHIỀU SÂU PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, KHU QUÂN SỰ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt Một số vấn đề lớn về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

ĐỀ XUẤT CẤM CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ CẤP LẦN 2 CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Cho ý kiến vào báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai sửa đổi, nhiều UBTVQH quan tâm thảo luận đến vấn đề quy định quyền chuyển nhượng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

XEM XÉT KỸ QUY ĐỊNH CẤP ĐẤT LẦN 2 CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/11/2023

Sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chương trình phiên họp giữa 2 kỳ họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

KHÓ TÌM NGUỒN CHUYỂN 2.500 TỶ CHO SÂN BAY LONG THÀNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/11/2023

Chiều nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.