KHÔNG GIỚI HẠN VỀ CHIỀU SÂU PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, KHU QUÂN SỰ

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 238

Ngày đăng: 16/11/2023

KHÔNG GIỚI HẠN VỀ CHIỀU SÂU PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, KHU QUÂN SỰ

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt Một số vấn đề lớn về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?