TRÁCH NHIỆM CÔNG AN CẤP XÃ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ ANTT Ở CƠ SỞ

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 270

Ngày đăng: 15/11/2023

TRÁCH NHIỆM CÔNG AN CẤP XÃ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ ANTT Ở CƠ SỞ

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Báo cáo tóm tắt Một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đó, dự thảo Luật đã bổ sung trách nhiệm của Công an cấp xã đối với lực lượng tham gia bảo vệ An ninh, trật tự ở cơ sở.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?