SẼ XIN Ý KIẾN QUỐC HỘI CHƯA THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) TẠI KỲ HỌP THỨ 6

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 515

Ngày đăng: 16/11/2023

SẼ XIN Ý KIẾN QUỐC HỘI CHƯA THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) TẠI KỲ HỌP THỨ 6

Sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chương trình phiên họp giữa 2 kỳ họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Thường trực Ủy ban Kinh tế báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, báo cáo Quốc hội xem xét, chưa thông qua dự thảo luật tại Kỳ họp thứ 6 này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?