ĐỀ XUẤT CẤM CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ CẤP LẦN 2 CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 314

Ngày đăng: 16/11/2023

ĐỀ XUẤT CẤM CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ CẤP LẦN 2 CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Cho ý kiến vào báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai sửa đổi, nhiều UBTVQH quan tâm thảo luận đến vấn đề quy định quyền chuyển nhượng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?