NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ ANTT Ở CƠ SỞ

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 190

Ngày đăng: 15/11/2023

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ ANTT Ở CƠ SỞ

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình, đây là lực lượng chịu sự lãnh đạo “toàn diện” của cấp ủy Đảng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?