KHÔNG QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN CỦA LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ ANTT Ở CƠ SỞ

Chuyên mục: Phiên họp giữa 2 đợt của kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 965

Ngày đăng: 15/11/2023

KHÔNG QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN CỦA LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ ANTT Ở CƠ SỞ

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?