NGÀY 22/05/2016: NGƯỜI NÔNG DÂN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC TRÊN MẶT TRẬN NÔNG NGHIỆP.

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 55,123

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 22/05/2016: NGƯỜI NÔNG DÂN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC TRÊN MẶT TRẬN NÔNG NGHIỆP.

NGÀY 22/05/2016: NGƯỜI NÔNG DÂN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC TRÊN MẶT TRẬN NÔNG NGHIỆP.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?