NGÀY 23/05/2016: TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH TRONG CẢ NƯỚC.

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 55,598

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 23/05/2016: TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH TRONG CẢ NƯỚC.

NGÀY 23/05/2016: TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH TRONG CẢ NƯỚC.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?