NGÀY 22/05/2016: THANH NIÊN, SINH VIÊN VỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI.

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ | Lượt xem : 56,597

Ngày đăng: 24/05/2016

NGÀY 22/05/2016: THANH NIÊN, SINH VIÊN VỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI.

NGÀY 22/05/2016: THANH NIÊN, SINH VIÊN VỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?